Ağıtlar ve Şiirler

11 Ocak 2011 – 21:00

Ağıt

Ağıt; genellikle bir ölümün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. Doğal afetler,ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir.Ağıt söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir. İnsanlar başta ölüm olmak üzere çeşitli sebeplerle sevdiklerinden ayrılmak durumunda kalırlar. Kişilerin hastalanması , kızın gelin olması, delikanlının askere gitmesi , vatan toprağının kaybedilmesi , sevgilinin gidip de geri dönmemesi, sel baskını, zelzele, yangın, salgın hastalık gibi büyük felaketlerin meydana gelmesi sevilen hayvanların kaybı ve ölümü üzerine söylenen ezgili şiirler ağıt türünden eserlerdir. Bütün bunlardan hareketle ağıt; İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı – cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, talihsizliklerini, düzenli – düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türküler olarak tarif edilmiştir. Başka bir ifadeyle ağıtlar, ölenin ardından dökülen gözyaşları ve çekilen gönül ıstırabının acı dolu terennümleridir.Türk kültüründe oldukça köklü bir maziye sahip olan ağıt ve ağıt söyleme veya ağıtçılık geleneği, çeşitli Türk boyları tarafından günümüze kadar yaşatılan ortak eski geleneklerden birisidir.

Değerli okurlar  ağıtlara  ve şiirlere sitemizin  bu bölümünde yer  verdik. Bu  kültürümüzü yaşatmak, unutmadan   ve   unutturmadan   gelecek nesillere aktarmak amacıyla katkılarınızı bekliyoruz. Şiirlerinizi, ağıtlarınızı olayın hikayesi ile birlikte vayvaylikoyu@gmail.com  adresine gönderebilirsiniz.


ALİ ACAR ŞİİRLERİ

10 Ocak 2011 – 22:43ALİ ACAR’DAN ÇOCUKLARINA ,TORUNLARINA

( Ozan Alinin Kaleminden) 1948’de Kadirlinin Vayvaylı köyünde dünyaya geldim.Çocukluk dönemim ve ilkokul hayatım köyde yoksulluk içinde iyi kötü geçti.Ortaokula büyük bir hevesle yazıldım ,çünkü okumayı çok seviyordum.Ortaokul hayatım ortaokul son sınıfa kadar devam etti.Ne yazıkkı maddi sebebler dolayısıyla son verdim.Hayata lokantacılıkla devam etmeye başladım.Hayatın içinde düşe kalka hayat yolunda yürümeye kararlılıkla devam ettim.Edebiyata karşı çok büyük sempatim vardı bu duygularımı şiirlerime döktüm ve bütün şiirlerimin bir öyküsü bir anısı vardır.şiirlerimi okurken önce anısını okumanızı arzediyorum. ÖZLEDİM Özlemek görmek demektir,özlemek sevmek demektir,özlemek hasret gidermek.Bende 15 sene İstanbul’da gurbet yaşadım.Bu esnada köyümü ,obamı,eşimi dostumu anamı,babamı yöremi özledim. (şiirler kaleme alındığı şiveyle yayınlanmaktadır…Bilgilerinize)

ÖZLEDİM

Osmaneyle Kadirlinin arası

Doğduğum köy Vayvaylının obası

Geniş idi bizim köyün merası

Naharını çobanını özledim

 

Kenarında köyün ismi yazardı

Gençleri var top top olur gezerdi

Kızlarıda birbirinden güzeldi

O gençleri o kızları özledim

 

Nergizler,navruzları açardı

Etrafına kokuları saçardı

Bir haftada iki, üçü geçerdi

Leylaları mecnunları özledim

 

Ayrıldılar birer birer gittiler

Tarlaların çubuğunu sattılar

Kalanlarda hep öldüler

Körlerini,topallarını özledim

 

Bir rüya gördüm babam yanımda

Gel diyerek el ediyor önümde

Huri kızlarıda gezer yanında

Mezarını toprağını özledim

 

İki kardaşından biri babamdı

Aşağıkı mahalle benim obamdı

Kara Fatmada üvey ebemdi

Birde Muhadar Hocayı özledim

 

Benim esas ebem Elif garıydı

Yakın komşumuzda saçı sarıydı

Bir atımız vardı Demir doruydu

Şahlanıpta kalkışını özledim

 

Apıcık Hacı köyün acansı(ajans)

Alede Mehmetde güller goncası

Ateş Kamilde köyün hocası

Selasını, ezanını özledim 

 

Sabahleyin erken ırgat toplanır

Akşam üzeride isim yoklanır

Elcinin verdiğide kağıt saklanır

Defterini,kalemini özledim 

 

Ekinler biçilir, gemler sürülür

Muhabbet edilir,demler sürülür

Uzaktan uzağa davul duyulur

Düğününü halayını özledim 

 

Kısmet olup birgün gidip varmadım

Yirmi yılı geçti birken görmedim

Kendi sağ,bende daha ölmedim

O vefasız sevgiliyi özledim

 

Ölüyorum hasretinden derdinden

Bir hatıra bırakmadı ardından

Ayrılmışam vatanımdan yurdumdan

Bir köyümü bir obamı özledim 

 

Sabahleyin erken yunak kurulur

İşte ogün sorgu suval verilir

Anam düver babam ona darılır

Sakalının kıllarını özledim 

 

Dört gardaştan üçü hızlı gaçardı

Topal olan çamur yeri seçerdi

Arkamızdan kanat takar uçardı

Yunağının tokacını özledim 

 

Önde giden kurtarırdı yakayı

Deynekler havada bilmez şakayı

Beliğin üstünede ulu ortayı

Zopasını zumzuğunu özledim 

 

Arkamızdan takip eder gelirdi

Eline bir uzun deynek alırdı

İnnenin deliğinde olsan arar bulurdu

Öfkesini hışımını özledim

 

Ozan Alim yine daldın derine

Bir kötüye düştün hemde zalime

Gün geçtikçe yaklaşıyon ölüme

Vatanımı toprağımı özledim. Ali ACAR (Ozan Ali)

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA

Sene 1993 bir mübarek kurban bayramı ozamanlar maddi durumumuz pek iyi değil o sene kurban kesemedik.Komşulardan gelen paylar ile iyi kötü bir şeyler yaptık yedik. Aradan 3 gün geçti benim iyi kötü pejo motorum var akşam motorunan çarşıdan geldim.Hanım ben daha motordan inmeden dediki Kardaşım Kenana ben telefon ettim oraya gidek dedi.Bende biliyorum Kenan koyun kesti dedimki koyun eti yumuşak olur gidek dedim yalnız akşam oldu evinide bulamak diye hanıma dedim hanımda nasıl olsa buluruk herif dedi.Neyse uzatmayalım karar verdik gittik evi sora sora bulduk.Kenan yani benim kayın bizi yolda karşıladı tokalaştık.Mangalı zaten yakmış birazda karanlıktı şişleri ocağa atmış bişiyor benimde gözümde görmüyor.Bana dediki enişte biz burada yiyek dedi çocuklara sonra bişirirler dedi.Tamam dedim yalnız etlerden bir cikilti gelmeye başladı.Dedimki Allah Allah bune serçe gibi ötüyor.Birtane ağzıma aldım et değil neymiş biliyormusunuz Beyaz ciğer sesimi çıkaramadım gizli gizli attım.Hanımda farkına varmış.Biz çok durmadık eve geldik.Hanıma dedimki yazıklar olsun Bu senin gardaşına dedim işte Kenana şöyle dedim.

 

KENAN’IN ŞİİRİ

Yörü herif kalkda gidek

Ben Kenana haber ettim

Koyun eti yumşak olur

Bende onun için gittim

 

Bir hevesle düştük yola

Evi bulduk sora sora

Beyaz ciğer soyka kala

Bende çiğnemeden yuttum

 

Gel enişte dayan dedi

Aç gözünü uyan dedi

Kaç şiş yedin sayam dedi

Kele gizli gizli attım

 

Fadımaya getir dedi

Bişenleri götür dedi

Hiç kalmasın bitir dedi

Ben bunlara hibe ettim

 

Kele böyle olmaz şaka

Avrat herifinden eke

Arkamıza baka baka

Evin yolunu tuttum

 

Eve geldim ağzım aştım

İlk yumrukta öne geçtim

Karete yaptım uçtum

Avrat dedi ben nettim

 

Kalan seni eleştiririm

Dilden dile dolaştırırım

Eynallı senin oymağın

Alo çeker ulaştırırm

ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ’IN ANLATIMIYLA

İstanbul’da amansız bir hastalığa yakalandım.Doktarlar acilen ameliyat dedi ve ameliyata karar verildi.Yalnız şöyle vahim bir durum vardı.Yanımda bir hayat arkadaşımdan başka kimse yoktu.Ameliyat yapıldı doktorlar bana altı ay gün verdiler.Bizde hanımla memleketimize gitmeye karar verdik.Ne yazıkki memlekette hısım akrabadan gereken ilgiyi görmedik.Görmeye gelenlerde son olarak görmek için geliyorlardı.Allaha şükür doktorların vermiş olduğu rapor yanlış çıktı,ölmedim yaşıyorum şimdi o anlarımı şiirlerime döktüm.

Hasta oldum bilenim yok
Uzaktayım gelenim yok
Söyleyin duysun gardaşlarım
Can içinde cananım yok

Madur gardaşım dışına
O ikisi hiç boşuna
Sefil Alim tek başına
Bundan sonra gardaşim yok

Haber edin hep duysunlar
Bu okuntumu alsınlar
Çokta çabucak gelsinler
Yol göründü zamanım yok

Hastaneler hasta dolu
Çıkamıyom yokuş yolu
Çağırdılar Osman oğlu
Yürümeye dermanım yok

Andırın akın eyledi
Vayvaylı sökün eyledi
Duyan duymayana söyledi
Kötü gader hiç şansım yok

Fakir isen konuşaman 
Öz yiğenle tanışaman
O hayata alışaman
Görmemişin tecrüben yok

Gerisine yol göründü
Gel diyenler zor göründü
Herkes kabına büründü
Benim sırtta bir çulham yok

Kurban olam kele ana
Bir teselli söyle bana
Sığınmışım yaradana
Tahlilimde hiç leke yok

Ali ACAR ( OZAN ALİ)

 

OZAN ALİ’NİN ANLATIMIYLA

Yaşım atmış, Beş çocuğum var. Dördü kız bir oğlum var. Evermeye karar verdik.Vayvaylıda hısım akraba çok, şen olur sanıyorduk.Çünkü köyde ben hısım akrabaların hepsinin düğününe gittim ve üzerine düşen görevi yerine getirdim.En çokta dezzelerimi severdim.Bunların hiçbiri düğüne gelmediler.Bende dezzelerime şöyle yazdım.

DEZZELER

Bir düğün kurdum gelen olmadı

Okuntu gönderdim alan olmadı

Kadir kıymet kalkmış bilen olmadı

Çok zoruma gitti duyun dezzeler

 

Emmi çocukları çıkıp gelmedi

Çok hayaller kurdum biri olmadı

En çok sevdiğimde Halıd gelmedi

Buda sizden biri,sayın dezzeler

 

Anam kadar sayar saygı duyardım

Dezzem derken sizden gurur duyardım

Erken uyumuşum ,geçte uyandım

Bundan sonra beni bulun dezzeler

 

Peder Ali benim dayım sayılır

Gembez Halil ise soyum sayılır

Ayrılık çok kötü ölüm sayılır

Bunu bir bilene sorun dezzeler

 

Kurban olam bacılarımın yoluna

Nerde olsam çıkar gelir yanıma

Mendil olur gözümdeki yaşıma

Bir ucundan dutup silin dezzeler

 

Nededisem kusuruma bakmayın

Size kırılmadım sakın korkmayın

Ben ölürsem ateşimi yakmayın

Soğuk olsun suyum dökün dezzeler

 

Ozan Alim bunu böyle söyledi

Bilmiyorum acep size neyledi

Düşündü ,daşındı afeyledi

Toplanıpta birgün gelin dezzeler             

                                                     Ozan Ali

OZAN ALİ’NİN ANLATIMIYLA (20.05.2018 YENİ)

Köyde bir kahvecinin çay içipde vermeyenlere sitemini dile getireyim.

 

Kahveciyi görmüyenler

Haram helal bilmeyenler

Çay içipte vermeyenler

İçsin çükünü çükünü

 

Kapışakmı,vuruşakmı

Döğüşekmi,güleşekmi

Kahveciyse lan eşekmi

Verin hakını hakını hakını

 

Elinde bir borç liste

İste oğlum paran iste

Hapı yutan bu gidişle

Gezen bükülü bükülü bükülü

 

Genç yaşta gocatmışlar

Kısaltmışlar,uzatmışlar

Ulan neyimiş bunlar

Kesen kökünü kökünü kökünü

 

Ozan Alim sen karışma

Aman bunlarla tanışma

Hele borca hiç alışma

Bozan takımı takımı

 

Ali Acar(Ozan Ali)

 

 

OZAN ALİ’NİN ANLATIMIYLA (21.05.2018 YENİ)

Kadirlinin Vayvaylı köyünden bir hocayla tanıştım.İsmi Efendi (Halil Efendi KÜÇÜKSOY) diyorlar benim şair olduğumu duymuş bana çok hörmet eyledi.Biraz muhabbet eyledik rahmetlik babasını,dedesini iyi tanıdığımı söyledim.Çok sevindi ded. Ali dayı benim üzerimede birşeyler yaz dedi.Bende şöyle dedim.

 

Vayvaylının köyünden

Çeşmesinden suyundan

Biraz uzun boyundan

Bir hocayla tanıştım

 

Tut elimden yürü dedim

Bestelerim dili dedim

Vayvaylının gülü dedim

Bir hocayla tanıştım

 

İbret alın huyundan

İkramından çayından

Sarı Mehmetin soyundan

Bir hocayla tanıştım

 

Rahmet edin babasından

Anlattı dedesinden

Yakınından obasından

Bir hocayla tanıştım

 

Gönlümden bir kuş uçtu

Oda vardı sana düştü

Yaş atmışı geçti

Geç kaldın ah hocam

       Ali ACAR(Ozan Ali)

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA(22.05 .2018)

Emmi oğlu Bekir  bana şiirlerimden ötürü devamlı kızar ve bana şair kim sen kim diyordu.Birgün yine bana çok kızdı.Emmioğlu Bekirin  ayağının biri doğuştan madur,kulağının birinide küçükken beygir ısırmıştı,öbür kulağıda güleşirken kırılmış aynı bir topaç gibi .Bende ona şöyle bir sesleniş yaptım.

 

Çok gücendim emmi oğlu Bekire

Dil uzatmış benim gibi şaire

Cahil kalmış gardaşım gitmemişki okula

Gelin ha beyler bir sorun hele

 

Ne istiyon benim gibi ozandan

Andırından ,Kadirliden ,Kozandan

Gözün yoksa ne anlarsın ezandan

Gelin ha komşular bir sorun hele

 

Hayran kaldım İstanbulun suruna

Vayvaylınında topalına ,körüne

Tut gardaşım çal bunları birbirine

Gelin ha komşular bir sorun hele

 

Ben orta okuldan terk ettim

O ilkokuldan çark etti

Ben Halebe Şama gittim

O nereye gitmiş

 

Ben göçmen kuşuyum o ise serçe

Oda benim gibi olsaydı keşke

Herkes normal yürür o başka başka

Gelin ha komşular toplanın hele

 

Kırılan  kırılsın geri toplama

Ne söyleyeceksin sen bundan sonra

Kulağının birini beygir ısırık öbürüde zaten kaplama

Gelin ha komşular toplanın hele

 

Ozan Alim şiir yazar

Güzel her zaman güzel

Nerde olsa huzur bozar

Gelin ha komşular bir sorun hele

 

                               Ali ACAR(Ozan Ali)

ALİ ACAR (OZAN ALİ)  KİDAN AHMET ŞİİRİ(23.05.2018)

Kidan Ahmet Kidan Ahmet

Geldim önüne önüne

Abdest alsan namaz kılsan

Dönsen dinine dinine

 

Teneşire yatırırlar

Vapur olsan batırırlar

Nerden imam getirirler

Senin ölüne ölüne

 

Sendeki mazi çoktur

Hasta isen gelsin doktor

Namaz yoktur niyaz yoktur

Eyvah haline haline

 

Ağzında diş kalmamış

Göreceğin düş kalmamış

Makinada iş kalmamış

Baktır piline piline

 

Galan seni eleştiririm

Dilden dile dolaştırırım

Vayvaylıya ev ev

Alo çeker ulaştırırım

 

Üç delinin ikisi

Gizli kalmış birisi

Zedelinin Alisi

Güldü haline haline haline

     ALİ ACAR(Ozan Ali)

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ)   PEDER ALİNİN CELALI ADLI ŞİİRİ(24.05.2018)

Değerli hemşehrilerimiz.Ozan Ali ağabeyimizin şiirlerini yayınlamaya devam etmekteyiz.Şiirlerini okurken bazen güldük bazende hüzünlendik..Ozanımız bazı şiirlerinde köyümüzü , köyümüzde halen yaşayanları ve rahmete ermiş olanları anlatırken köydeki durumlarına göre esprili ifadeler kullanmıştır.Herkesin hoşgörüsüne sığınarak bu şiirleri yayınlıyoruz…

 

Pederlerin Celalı

Akıldanmı yaralı

İnanmadım duyalı

Pederlerin Celalı

 

Aşağıya gider yolu

Çok konuşur durmaz dili

Hoş görelim deli dolu

Pederlerin Celalı

 

Ölen ölür geri gelmez

Bu çocuktan adam olmaz

Gembezleri hiç sevmez

Pederlerin Celalı

 

Hiç çıkmamış kıtlıktan

Adam olmaz diklikten

Esas aslı çiflikten

Pederlerin Celalı

 

Hatır gönül bilmedi

Gene ağzım durmadı

Çay istedim vermedi

Pederlerin Celalı

 

Rahmetlik anası

Çok muhterem babası

Leylası,Sunası

Bu Celalın bacısı

 

Çok gitti zoruma

Başladım yoruma

Peder Ali dayıma

Bu türkümü dinletin

 

Ali ACAR (Ozan Ali)

xxxxxxxxxxxxxxx

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA(27.05 .2018)

Askerlik görevimi yaptıktan sonra lokantacılık hayatına atıldım.Günler ayları,aylar yılları kovalamaya başladı.Yaşım gelip geçiyor evlenmek için yaptığımız girişimler olmuyor,tabi birazda yoksulluk var velhasıl yaş günden güne artıyor.Anama bende şöyle bir sesleniş yaptım.

xxxxxxxxxxx

Dağlar başı yol olsun

Yollarımız gün olsun

Anam kızdan vazgeçtim

Namusluca Dul olsun

xxxxxxxxxxxx

Nereye gidem Nasıl edem

Yürüyorum kıdem kıdem

Anam saçlarını sevem

Esmerimsi yar olsun

xxxxxxxxxx

Esmerlere dayanamam

Canım derim kıyamam

Başka bir renk sevemem

Karanfilli gül olsun

xxxxxxxxxxx

Yaşımda geldi geçti

Kızlar yuvasından uçtu

Züğürtlük kapıya düştü

İki gözü kör olsun

xxxxxxxxxxxxx

Kınamayın dostlar bizi

Bizde çok severiz sizi

Düzgün olsun eli yüzü

Gören kızlar mest olsun

xxxxxxxxx

Kaynanam çıkrık eğirsin

Gelinim hamur yoğursun

Her senede çift doğursun

Torunların bol olsun

xxxxxxxxxxxxx

Canın sıkma ozan gardaş

Sıranada bul yoldaş

Birde amerikan tıraş

Kara şalvar şal olsun

xxxxxxxxxxxxx

Vayvaylıya sitemim çok

Zaten benim kaderim yok

Kuru lafa karnım tok

Sözleriniz sahi olsun

xxxxxxxxxxxxxx

Benimde var bir obam

Tüter yanmazki sobam

Vay benim sefil babam

Yattığın yer nur olsun.

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)

 

 

 

 

Değerli hemşehrilerimiz.. Ozan Ali ağbeyimizin şiirlerini yayınlamaya devam ediyoruz…Değerli ağabeyimiz şiirlerinde çoğunlukla köyüne olan özlemini,dostlarına olan sevgisini köydeki sosyal yaşantılarını gözönüne alarak esprili bir şekilde dile getirmiştir….Ozan Ali ağabeyimiz bu şiirinde köyümüzde yaşamış ve rahmete ermiş  büyüklerimiz ile halen hayatta olan sevdiklerine duygularını aşağıdaki şekilde dile getirmiştir….Kerkesin HOŞGÖRÜSÜNE sığınarak yayınlıyoruz……

xxxxxxxxx

ALİ  ACAR (OZAN ALİ) ’IN DİLİNDEN

 

Bir ömür geldi geçti gurbette

Gelin ha komşular toplanın hele

Kusur etmem size karşı hörmette

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxxxx

Birer birer halınızı sorayım

Kınamayın bizi gurban olayım

Ölen ölmüş kalanları göreyim

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxxx

Ölenleri yazın sıralan bana

Leyla ,mecnun olmuş hep yana yana

Yalnızmı kaldın oy sefil ana

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxx

Önce gündüz olur ardından gece

Ömrü uzun olur çınarlar yüce

İsmin unutulmuş Mudahar Hoca

Gelin ha komşular bir gelin hele

xxxxxxxxxx

Toprağın sıkmasın mekanın cennet

Biri var oğlundan çok çekti zahmet

Tarla,damı kalmış vay Şeker Ahmet

Gelin ha komşular bir sorak hele

xxxxxxxxxxx

Toprağın sıkmasın mekanın cennet

Önce farz kılınır ardından sünnet

Ne zaman kör olmuş Alede Memmet

Gelin ha komşular bir gelin hele

xxxxxxxxx

Dezzemin Kocası Yörük Ahmedi

Fakirlikten oda birgün görmedi

Erken öldü beyler torun sevmedi

Gelin ha komşular bir sorun hele

xxxxxxxxx

Emmimin hanımı Döne Hatını

Oda yıkmış gönül tahtını

Evlat acısıyla Kara bahtını

Gelin ha komşular bir gelin hele

 

xxxxxxxxx

Niye metedeyim Hacı Memmedi

Ölüsünde ,dirisinde demedi

Hacodalı birde Kara Memmedi

Gelin ha komşular bir gidek hele

xxxxxxxxx

İyi tanırım Göde Veliyi

Sakın bana sormayın Göğ Salihi

Nereye gömdünüz Gıdış Aliyi

Gelin ha komşular bir görün hele

xxxxxxxx

Hiç görmedim çoktan Kır Aliyi

Rahmet ile anak Dur Aliyi

Yörüklerin başı Rahmetli Kel Aliyi

Gelin ha komşular bir sorak hele

xxxxxxxxx

Avrat oğlu Cemal nezaman ölmüş

Dünya bir fanidir kimlere kalmış

Onunda tahtını şeyh Yusuf almış

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxx

Emiş Halinin ismi çoktan silinmiş

Tarlaları bölük bölük bölünmüş

Kürtoğlununda feryadı yoldan duyulmuş

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxxx

Cığcıklı Mustafanın var bir takası

Espriliydi güzel idi şakası

Oğlu Cin Memmet de köyün tekesi

Gelin ha komşular toplanın hele

 

xxxxxxxxxxxxx

 

 

Kara Güççüğünde mazisi çoktur

Saklamış küreği her taraf b….tur

Güççüğümüz ulan demiş işimize,şeyimize hayrınız yoktur

Gelin ha komşular bir görek hele

xxxxxxxx

Soğuk olur yaylaların dağları

Viran olmuş bahçeleri bağları

Peltekleri birde Ali Bağları

Gelin ha komşular bir gezek hele

xxxxxxxxxxx

Musa aganında var bir motoru

Rahmetlik babasından çoktu hatırı

Goca Pelteğinde ilengerli fotörü

Gelin ha komşular bir sorak hele

xxxxxxxxxxxx

Peltek Mustafayı da atman yabana

Alçak idi boyu yakın idi dabana

Hele birde kalkın gidek Gebene

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxxxx

Siyahtı gözleri kara kaşlarrı

Akıtır gözünden durmaz yaşları

Bir Dandıl birde Akbaşları

Gelin ha komşular bir gezek hele

xxxxxxxxxxxx

Şimdide sağ olanların üzerine yazdığım şiirlerim…Herkesin rengini,durumunu tek tek anlatacağım…

xxxxxxxxxx

Peder Ali dayım gezer ayakta

Hele gidek bir halını sorakta

Oda gelmiş son durakta

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxxx

Bekir Ali Osman kendi halinde

Evin direğini tutar elinde

Kalbinde bir şey yok hepsi dilinde

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxx

 

Zor tanıdım emmi oğlu Bekiri

Boş çuvala su doldurur akılı

Durumunu sordum Yemen fakiri

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxx

Kimisi dezze der kimisi hala

Saç kalmamış hep yola yola

Nasıl oldu kele komşumuz Zalha

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxx

Gebeni Salide zalımmı zalım

Fiyaka yerinde çalımmı çalım

Sanki benim umrumda hırımma hırım

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxxx

Gembez Mustafada içten pazarlar

Hatır gönül bilmez hemen azarlar

Oğlum Ali vallah sana kızarlar

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxx

Gembez Halili de ona katamam

Söylemessem vallah ben bu gece yatamam

Değeri çok büyük ucuz satamam

Gelin ha komşular bir gelin hele

xxxxxxxxx

Ali Huyluyada bişey diyemem

Bakmıyorsun ona,Eşe diyemem

Allah için sorsan hakkın yiyemem

Gelin ha komşular bir gelin hele

xxxxxxxxxx

Pullu İsmailin var bir obası

Burnundan düşmüş aynı babası

Evlerinide gördüm lalek yuvası

Gelin ha komşular bir gezek hele

xxxxxx

Gardaşıda onun aynısı

Gam gasafet bilmez yoktur gaygısı

Davulcudur bunların ikisi

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxx

Bulanıklınında Kara Alisi

Para etmez ölüsü dirisi

Vayvaylınında meşhur Kara Çalısı

Gelin ha komşular bir gezek hele

xxxxxxxxxx

Sıra geldi  şimdi usta Hüseyine

Kulak diker tüfeklerin sesine

Avun uçtu ulan sıkma boşuna

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxx

Paşa Ahmet Alinin işi yolunda

Ördek avlar oda günün dalında

Ogün gene gördüm tüfek elinde

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxxx

Kara Güccüğünde koca Celalı

Oda benim gibi kalpten yaralı

Nasıl şişmiş öyle sanki pamuk haralı

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxxxx

Deli Alininde yanına varak

Bir çerkez oynasın ortada görek

Çoluk çocuk çıplak kendi yapıldak

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxxx

Ne iş yapar yörüklerin Velisi

Zalım çıktı gebenninin Salisi

Şimdi nerde Ali Edenin delisi

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxx

Hanı nerde Vayvaylının sazlığı

Lugat parçalayıpta söyler sözlüğü

Kış gününe takar güneş gözlüğü

Birde Ateş Celal olacak beyler

xxxxxxxxxx

Apıcıklarında Kır memmedi

Mazisini sordum bana demedi

Ben bilerek helal lokma yemedi

Gelin ha komşular bir sorak hele

xxxxxxxx

Aynı Osmanında,Aynı Elifi

Minareyi çalan bulur kılıfı

Yanılmazsam Derviş idi herifi

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxx

Vayvaylanında Kara Fakısı

Daha gitmemişmi üzerinden rakı kokusu

Sekize karşı ,dokuz çekişi

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxx

Ben bilerek hiç yokidi düşmanı

Vayvaylınında belli başlı şişmanı

Rahmet ile anak Göde Osmanı

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxx

Peltek Alininde Peltek memmedi

Kidan Halilinde Kidan Ahmeti

Evlat acısıyla birgün görmedi

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxxxxx

Kimisi dayı der kimisi emmi

Bir haber göndersem o yare denmi

Benim kirvem idi rahmetli Ümmü

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxx

Dezzem oğlu Halıd hep yapar ense

Hatır gönül sayar hiç kırmaz kimse

Cennetin kızıda hanımı Nayma

Gelin ha komşular bir bir gezek hele

xxxxxxxxxx

Zengin olmuş yörüklerin Esesi(İsa)

Kime netmiş Acarların Musası

Olmaz olsun o kumarın masası

Gelin ha komşular bir varak hele

xxxxxxxx

OZAN ALİM çalar sazın teline

Bülbül figan eder nazı gülünde

Bir ömür geldi geçti gurbet elinde

Gelin ha komşular bir sorun hele

 

Ali ACAR (OZAN ALİ)

 

 

xxxxxxxxxxx

 

FENERBAHÇEM

Oy fenerim can fenerim

Damarımda kan fenerim

Şampiyonluk sana layık

Kadromuz tam Fenerim

xxxxxxxxxx

Bir lacivert birde sarı

Deli gönlümün yanı

Emin adımlarla yürü

Desteğimiz tam Fenerim

xxxxxxxxxx

Kime niyet kime kısmet

Bu kupaya olduk hasret

Aziz Yıldırım ile

On ikiden tam isabet

 

                     OZAN ALİ ACAR

 

 

 

BEŞİKTAŞIN ŞİİRİ

Canım kurban Beşiktaşa

Siyah saça, kara kaşa

Dünya durdukça yaşa

Canım kurban Beşiktaşa

xxxxxxxxxx

 

Kartal yükseklerden uçar

Çırpınır kanadını açar

Kara gündür gelir geçer

Canım kurban Beşiktaşa

xxxxxxx

Sembolümüz kara kartal

Dakar pençesini yırtar

Kurtarabilirsen kurtar

Yolum kurban Beşiktaşa

 

                 OZAN ALİ ACAR

 

xxxxxxxxx

                   

Bacımın  rahmetli olan beyinden sonra bacımın evde yalnız kaldıktan sonra yazmış olduğum ağıt..

 

Yalnızmı kaldın bacım

Senin acın benim acım

Başıma ederim tacım

Yalnızmı kaldın bacım

xxxxxxxxx

Allah rahmet eylesin

Duyan böyle söylesin

Evi barkı neylesin

Yalnızmı kaldın bacım

xxxxxxxxxx

Eşe dosta gardaş idi

Adanadan kim daşıdı

Birbirine yoldaş idi

Yalnızmı kaldın bacım

xxxxxxxxxx

Tersine döndü teker

Acı çaldı bizim şeker

Ataş düştüğü yeri yakar

Bunu bende gördüm bacım

xxxxxxxxxxx

Ozan Alim böyle söyler

Kınamayın bizi beyler

Herkes ölüsüne ağlar

Ben sonradan duydun bacım

 

                                    OZAN ALİ ACAR

 

 

 

xxxxxxxxxx

 

TOMBİŞİM

 

Şu Çardağin dağlarında

Bülbül öter bağlarında

Allah canımı alsın

Tombişimin kollarında

xxxxxxxxx

Oy Tombişim can Tombişim

Düş sevdaya yan Tombişim

Şurada kaç günümüz kaldı

Otur şöyle say Tombişim

xxxxxxxxx

Yürü yokuş,eniş,dere

Varıyoruz sora sora

Şaşırmasak bura nere

Bir kılavuz sal Tombişim

xxxxxxxxx

Bir görüşte aşık oldum

Yenice belamı buldum

Bende seni böyle sevdim

Aç kulağını duy Tombişim

xxxxxxxxx

Gözlerim gözüne girdi

Deli gönül böyle sevdi

Aziz misafirler geldi

Göster kendin can Tombişim

xxxxxxxxx

Çaylarımız demli olsun

Doldur şöyle canlı olsun

Çekemeyen kullar ölsün

Yap duanı can Tombişim

 

                                      OZAN ALİ ACAR

 

 

 

 

 

HABABAM –DEBABAM

 

Çok vijdanlı yüreği

Kabul olsun dileği

Fadımanın böreği

Ne güzeldi teh babam,hababam ye babam

xxxxxx

Böyle dersimizi aldık

Geldiğimize pişman olduk

Herkes gitti biz kaldık

Şo gidenler kim babam goş önüne sor babam

xxxxxxx

Biri Duran biri İsmet

Otur Allahına zikret

Ne bulursan ona şükret

Soğan ekmek bol babam

 

                     OZAN ALİ ACAR

 

xxxxxxxxxx

 

SÜMEYRA

 

Kalbimin içinde yerin vardı

Bir küçük bahçemde gülüm vardı

Madem benden başka yarin vardı

Neden ümit verip avuttun beni

xxxxxxxxxxx

Çok hayaller kurdum senin üstüne

Söyle be güzelim bana kastın ne

Sende iflah olman bunun üstüne

Sürmeli sürmeli zalim Sümeyra

xxxxxxxxxxx

Bir görüşte sana verdim kalbimi

Yedin bitirdin şu genç ömrümü

Çokmu gördün seni seven gönlümü

Sürmeli sürmeli zalim Sümeyra

xxxxxxxxx

Sana değer verdim seni yücelttim

Çok çektirdin bana beni gocattın

Bir kara sevdayla yaktıkça yaktın

Sürmeli sürmeli zalim Sümeyra

 

             OZAN ALİ ACAR

 

  

 

 

 

xxxxxxxxx

 

KAİNATI YARADAN

 

Kainatı yaradan

Cisimlerle donatan

Sana nurundan vermiş

Bir babadan anadan

xxxxxxxxxxx

Şükür eyle varlığına

Sabır eyle darlığına

Hikmetinden suval yoktur

Birgün çıkan bolluğuna

xxxxxxxxxxx

 

Özen vermiş donatmış

İnsan demiş yaratmış

Gör Yakubun halini

Yusuf için ağlatmış

xxxxxxxxx

Ozan Alim niyaz eyle

Dilin döndüğü kadar söyle

Şu cahil insanlara

Cehenneminide haber eyle

 

   OZAN ALİ ACAR

 

 

xxxxxxxxxxx

 

Akıl vermiş fikir vermiş

İşte iki yol demiş

Hangisinden giderisen

Sen bilirsin kulum demiş

xxxxxxxxxx

Doğru yolda yürü

Cennette eşin Hürü

Melekler sürü sürü

Haşır neşir olacaksın

 

,xxxxxxxxxx,,

 

Ademden Havadan yaratıldın cıvadan

Sakın intizar alma Atadan Babadan

 

,,,,,,,,

 

Ananı babanı

Hor görme obanı

O seni yaradan

Kabul eder tövbeni

xxxxxxx

Gün gelir öleceksin

Huzuruna varacaksın

İmtihanı kazanırsan

Şerdi savan olacaksın

xxxxxxxxx

Gel Adem anla bundan

Ne kayıp ettin dünden

Hazır zaman variken

Kazanırsın tövbeden

 

               OZAN ALİ ACAR

,,,,,

 

 

 

Ey güzelim merak etme

Birgün sende öleceksin

Kara toprak senin mayan

Elbet birgün geleceksin

,,,,,,,

 

Sorgu suval sorulacak

Hesap kitap görülecek

Yaptıkların duyulacak

Nasıl cevap vereceksin

xxxx

Çok çektirdin süründürdün yerlerde

Destan ettin dolaştırdın dillerde

Elbet birgün buluşursak mahşerde

Hoop.. işte orada göreceksin.

 

                OZAN ALİ ACAR

                            

 

 

 

 

 

 

Ey güzelim merak etme

Birgün sende öleceksin

Kara toprak senin mayan

Elbet birgün geleceksin

xxxxxxx

Sorgu suval sorulacak

Hesap kitap görülecek

Yaptıkların duyulacak

Nasıl cevap vereceksin

xxxxxx

Çok çektirdin süründürdün yerlerde

Destan ettin dolaştırdın dillerde

Elbet birgün buluşursak mahşerde

Hoop.. işte orada göreceksin.

OZAN ALİ ACAR

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ’IN ANLATIMIYLA (Yeni 16.05.2018)

İstanbul’da amansız bir hastalığa yakalandım.Doktarlar acilen ameliyat dedi ve ameliyata karar verildi.Yalnız şöyle vahim bir durum vardı.Yanımda bir hayat arkadaşımdan başka kimse yoktu.Ameliyat yapıldı doktorlar bana altı ay gün verdiler.Bizde hanımla memleketimize gitmeye karar verdik.Ne yazıkki memlekette hısım akrabadan gereken ilgiyi görmedik.Görmeye gelenlerde son olarak görmek için geliyorlardı.Allaha şükür doktorların vermiş olduğu rapor yanlış çıktı,ölmedim yaşıyorum şimdi o anlarımı şiirlerime döktüm.

xxxxxxx

Hasta oldum bilenim yok
Uzaktayım gelenim yok
Söyleyin duysun gardaşlarım
Can içinde cananım yok

xxxxxxxxxxxx

Madur gardaşım dışına
O ikisi hiç boşuna
Sefil Alim tek başına
Bundan sonra gardaşim yok

xxxxxxxxxxx

Haber edin hep duysunlar
Bu okuntumu alsınlar
Çokta çabucak gelsinler
Yol göründü zamanım yok

xxxxxxxxxx

Hastaneler hasta dolu
Çıkamıyom yokuş yolu
Çağırdılar Osman oğlu
Yürümeye dermanım yok

xxxxxxxxxx

Andırın akın eyledi
Vayvaylı sökün eyledi
Duyan duymayana söyledi
Kötü gader hiç şansım yok

xxxxxxxxx

Fakir isen konuşaman 
Öz yiğenle tanışaman
O hayata alışaman
Görmemişin tecrüben yok

xxxxxxxxxx

Gerisine yol göründü
Gel diyenler zor göründü
Herkes kabına büründü
Benim sırtta bir çulham yok

xxxxxxxxxx

Kurban olam kele ana
Bir teselli söyle bana
Sığınmışım yaradana
Tahlilimde hiç leke yok

Ali ACAR ( OZAN ALİ)

 

 

xxxxxxxxxx

 

 

OZAN ALİ’NİN ANLATIMIYLA (20.05.2018 YENİ)

Köyde bir kahvecinin çay içipde vermeyenlere sitemini dile getireyim.

 

Kahveciyi görmüyenler

Haram helal bilmeyenler

Çay içipte vermeyenler

İçsin çükünü çükünü

xxxxxxxxx

Kapışakmı,vuruşakmı

Döğüşekmi,güleşekmi

Kahveciyse lan eşekmi

Verin hakını hakını hakını

xxxxxxxxx

Elinde bir borç liste

İste oğlum paran iste

Hapı yutan bu gidişle

Gezen bükülü bükülü bükülü

xxxxxxxxxx

Genç yaşta gocatmışlar

Kısaltmışlar,uzatmışlar

Ulan neyimiş bunlar

Kesen kökünü kökünü kökünü

 

xxxxxxxxx

Ozan Alim sen karışma

Aman bunlarla tanışma

Hele borca hiç alışma

Bozan takımı takımı

 

 

Ali Acar(Ozan Ali)

xxxxxxxxx

OZAN ALİ’NİN ANLATIMIYLA (21.05.2018 YENİ)

Kadirlinin Vayvaylı köyünden bir hocayla tanıştım.İsmi Efendi (Halil Efendi KÜÇÜKSOY) diyorlar benim şair olduğumu duymuş bana çok hörmet eyledi.Biraz muhabbet eyledik rahmetlik babasını,dedesini iyi tanıdığımı söyledim.Çok sevindi ded. Ali dayı benim üzerimede birşeyler yaz dedi.Bende şöyle dedim.

xxxxxxxx

Vayvaylının köyünden

Çeşmesinden suyundan

Biraz uzun boyundan

Bir hocayla tanıştım

xxxxxxxxx

Tut elimden yürü dedim

Bestelerim dili dedim

Vayvaylının gülü dedim

Bir hocayla tanıştım

xxxxxxxxx

İbret alın huyundan

İkramından çayından

Sarı Mehmetin soyundan

Bir hocayla tanıştım

xxxxxxxxx

Rahmet edin babasından

Anlattı dedesinden

Yakınından obasından

Bir hocayla tanıştım

xxxxxxxxx

Gönlümden bir kuş uçtu

Oda vardı sana düştü

Yaş atmışı geçti

Geç kaldın ah hocam

 

Ali ACAR(Ozan Ali)

 

 

xxxxxxxxx

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA(22.05 .2018)

Emmi oğlu Bekir  bana şiirlerimden ötürü devamlı kızar ve bana şair kim sen kim diyordu.Birgün yine bana çok kızdı.Emmioğlu Bekirin  ayağının biri doğuştan madur,kulağının birinide küçükken beygir ısırmıştı,öbür kulağıda güleşirken kırılmış aynı bir topaç gibi .Bende ona şöyle bir sesleniş yaptım.

Çok gücendim emmi oğlu Bekire

Dil uzatmış benim gibi şaire

Cahil kalmış gardaşım gitmemişki okula

Gelin ha beyler bir sorun hele

xxxxxxxxx

Ne istiyon benim gibi ozandan

Andırından ,Kadirliden ,Kozandan

Gözün yoksa ne anlarsın ezandan

Gelin ha komşular bir sorun hele

xxxxxxx

Hayran kaldım İstanbulun suruna

Vayvaylınında topalına ,körüne

Tut gardaşım çal bunları birbirine

Gelin ha komşular bir sorun hele

xxxxxxx

Ben orta okuldan terk ettim

O ilkokuldan çark etti

Ben Halebe Şama gittim

O nereye gitmiş

xxxxxxxxxx

Ben göçmen kuşuyum o ise serçe

Oda benim gibi olsaydı keşke

Herkes normal yürür o başka başka

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxx

Kırılan  kırılsın geri toplama

Ne söyleyeceksin sen bundan sonra

Kulağının birini beygir ısırık öbürüde zaten kaplama

Gelin ha komşular toplanın hele

xxxxxxxxxx

Ozan Alim şiir yazar

Güzel her zaman güzel

Nerde olsa huzur bozar

Gelin ha komşular bir sorun hele

 

                               Ali ACAR(Ozan Ali)

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ)  KİDAN AHMET ŞİİRİ(23.05.2018)

 

Kidan Ahmet Kidan Ahmet

Geldim önüne önüne

Abdest alsan namaz kılsan

Dönsen dinine dinine

xxxxxxxx

Teneşire yatırırlar

Vapur olsan batırırlar

Nerden imam getirirler

Senin ölüne ölüne

xxxxxxxxxx

Sendeki mazi çoktur

Hasta isen gelsin doktor

Namaz yoktur niyaz yoktur

Eyvah haline haline

xxxxxxx

Ağzında diş kalmamış

Göreceğin düş kalmamış

Makinada iş kalmamış

Baktır piline piline

xxxxxxx

Galan seni eleştiririm

Dilden dile dolaştırırım

Vayvaylıya ev ev

Alo çeker ulaştırırım

xxxxxxxxxx

Üç delinin ikisi

Gizli kalmış birisi

Zedelinin Alisi

Güldü haline haline haline

 

ALİ ACAR(Ozan Ali)

 

 

xxxxxxxxxxx

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ)   PEDER ALİNİN CELALI ADLI ŞİİRİ(24.05.2018)

 

Değerli hemşehrilerimiz.Ozan Ali ağabeyimizin şiirlerini yayınlamaya devam etmekteyiz.Şiirlerini okurken bazen güldük bazende hüzünlendik..Ozanımız bazı şiirlerinde köyümüzü , köyümüzde halen yaşayanları ve rahmete ermiş olanları anlatırken köydeki durumlarına göre esprili ifadeler kullanmıştır.Herkesin hoşgörüsüne sığınarak bu şiirleri yayınlıyoruz…

xxxxxx

Pederlerin Celalı

Akıldanmı yaralı

İnanmadım duyalı

Pederlerin Celalı

xxxxx

Aşağıya gider yolu

Çok konuşur durmaz dili

Hoş görelim deli dolu

Pederlerin Celalı

xxxxxxxxx

Ölen ölür geri gelmez

Bu çocuktan adam olmaz

Gembezleri hiç sevmez

Pederlerin Celalı

xxxxxxxxx

Hiç çıkmamış kıtlıktan

Adam olmaz diklikten

Esas aslı çiflikten

Pederlerin Celalı

xxxxxxxx

Hatır gönül bilmedi

Gene ağzım durmadı

Çay istedim vermedi

Pederlerin Celalı

 

xxxxxxxxx

Rahmetlik anası

Çok muhterem babası

Leylası,Sunası

Bu Celalın bacısı

xxxxxxxxxx

Çok gitti zoruma

Başladım yoruma

Peder Ali dayıma

Bu türkümü dinletin

 

Ali ACAR (Ozan Ali)

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA(27.05 .2018)

Askerlik görevimi yaptıktan sonra lokantacılık hayatına atıldım.Günler ayları,aylar yılları kovalamaya başladı.Yaşım gelip geçiyor evlenmek için yaptığımız girişimler olmuyor,tabi birazda yoksulluk var velhasıl yaş günden güne artıyor.Anama bende şöyle bir sesleniş yaptım.

xxxxxx

Dağlar başı yol olsun

Yollarımız gün olsun

Anam kızdan vazgeçtim

Namusluca Dul olsun

xxxxxxxxxxxx

Nereye gidem Nasıl edem

Yürüyorum kıdem kıdem

Anam saçlarını sevem

Esmerimsi yar olsun

xxxxxxxx

Esmerlere dayanamam

Canım derim kıyamam

Başka bir renk sevemem

Karanfilli gül olsun

xxxxxxxxx

Yaşımda geldi geçti

Kızlar yuvasından uçtu

Züğürtlük kapıya düştü

İki gözü kör olsun

xxxxxxxxx

Kınamayın dostlar bizi

Bizde çok severiz sizi

Düzgün olsun eli yüzü

xxxxxxxx

Gören kızlar mest olsun

 

Kaynanam çıkrık eğirsin

Gelinim hamur yoğursun

Her senede çift doğursun

Torunların bol olsun

xxxxxxx

Canın sıkma ozan gardaş

Sıranada bul yoldaş

Birde amerikan tıraş

Kara şalvar şal olsun

xxxxxxxx

Vayvaylıya sitemim çok

Zaten benim kaderim yok

Kuru lafa karnım tok

Sözleriniz sahi olsun

xxxxxxxx

Benimde var bir obam

Tüter yanmazki sobam

Vay benim sefil babam

Yattığın yer nur olsun.

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)

 

xxxxxxxxx

 

 

 

 

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)’IN ANLATIMIYLA (29.05.2018)

 

Bir gün param yok hanıma dedimki Hanım bana biraz para ver dedim.Hanım tövbe veremem dedi ..Bak hanım ben sana her şeyimi verdim senin bağkurunu yıllarca paramdan verip yatırdım şimdi Allaha şükür emekli oldun bende galan(artık) görüyorsun yaşlandım çalışamaz oldum .Bundan sonra maaşıyın birazınıda bana ver dedim…Hanım Tövbe veremem dedi.Ulan hanım bak ben sana evin tapusunu senin üzerine yaptım şimdi bir şey olsa sen belki beni dışarı atarsın dedim…O belli olmaz dedi..Vallahi kafamın tası attı gapıştık…İnanın avrat beni evire çevire dövdü ama ben inanın gıyıpta vuramıyordum.Neyse devlisi(ertesi) gün bu benden habersiz İstanbula kaçtı gitti.Orda çocukları vardı onların yanına gitti.Ben kaldım evde yalnız..para yok pul yok bende mecbur arkasından gideceğim.Bir dosttan birtinen(bir miktar) para buldum ..Arkasıra yola çıktım üçgün sonra İstanbula ancak varabildim .Daha varır varmaz çocukları beni suçluyorlar …Baktımki gazın ayağı değişmiş galan tekrar geriye döndüm ve geri geldim…İşte o zaman şöyle yazdım şiirimi….

 

 

Avrat ile gapıştık

O vurdu ben vuramadım

İkimizde aynı candan

O kıydı ben  kıyamadım

xxxxxxxx

Hastaydım üşüyordum

Başım döndü düşüyordum

Azdan kala boşuyordum

Dilim döndü diyemedim

xxxxxxxx

Şöyle bir gözüme baktı

Yüreğim kökünden koptu

Şekerim yükseldi arttı

O döndü ben dönemedim

xxxxxxxxxx

Yeter dedi yeter dedi

Bu iş burada biter dedi

Tapuda benim üstüme

Sen b…u yedin dedi

xxxxxxxxx

Bir düşündüm haklı dedim

Bunda bir şey saklı dedim

Ben bu sefer b…u yedim

O tozdu ben esemedim

xxxxxxxxxx

Seğirtti kızı geldi

Anasını yanına aldı

Bizim aşık yalnız kaldı

O buldu ben bulamadım

xxxxxxxxxx

Ozan Alim gene şaştı

Avrat İstanbula kaçtı

Yürüdü peşine düştü

Ovardı ben varamadım

ALİ ACAR (OZAN ALİ)

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)’IN KALEMİNDEN (30.05.2018)

 

 

KÖTÜ ŞANS

 

Kötü şansım bir gününü görmedim

Cemalin ,şimalin neyleyim

Biran olsun hiç mutluluk vermedin

Bundan sonra vereceğini,verdiğini neyleyim

xxxxxxxx

Çok eskiden bir sevdiğim var idi

Ben ona,oda bana yar idi

Ayrılmamız ölümdende zorudu

Sebep olup ayıranı neyleyim

xxxxxxxx

Bazen çalış dedin çalışki kazan

Bazende ilham verdin ol dedin ozan

Bozuldu sazım tutmadı düzen

Ayarını, akordunu neyleyim

xxxxxxxxxxx

Bazen ümit verdin hayal kurdurdun

Bazen öldü dedin hayat durdurdun

Ulan şansım beni belki yüzbin kere kandırdın

Bundan sonra inananı neyleyim

xxxxxxxxxxx

Milli Piyangoya ümit bağlattın

Başı sıfır,sonu sıfır birde bilet arattın

Sanki şansım beni senmi yarattın

Senden gelen menfaatı neyleyim

xxxxxxxxxx

Yirmi iki milyona adaysın dedim

Parayı alırsan nedersin dedim

Benide bırakıp  gidersin dedim

Essahı olmayan yalanını neyleyim

xxxxxxxxx

Aşçılar tut dedim Boludan olsun

Yemekler hazırlat doludan olsun

Bir villa yap yazıdan olsun

Denizini, plajını neyleyim

xxxxxxxxxx

Gel Kader benimle uğraşma galan (artık)

Anlatma boşuna hepisi yalan

Sakın yakınıma uğrama galan

Tutarsamda öpmiyeni neyleyim

xxxxxxxxxx

Yeter ulan kader yeter gelme peşimden

Nehirler akıttım şu göz yaşımdan

Neler çektiysem şansım senin başından

Vefasız bir şansı neyleyim

xxxxxxxxxxx

Yol gösterdin ışık tutun yürü dedin

Hanımında Andırından ismi Hürü dedin

Anası ölük babasıda diri dedin

Hayırsız papazın kilisesini neyleyim

xxxxxxxxxx

Yaş atmışı geçti hayat bitiyor

İyi kötü aklımızda yetiyor

Gülü senin  dikeni bana batıyor

Benim olmayan toprağın neyleyim

xxxxxxxxxxx

Ozan Alim dertli söyler dillerim

Erken aştı çabuk soldu güllerim

Bundan sonra hep yokuşa yollarım

Kaderini,talihini neyleyim

 

ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)’IN KALEMİNDEN (31.05.2018)

 

KADER

Ömür gazel oldu Kader kasırga

Çölden çöle toza toza bitirdim

Kader torbasına koydum bahtımı

Damla damla süze süze bitirdim

xxxxxxx

Şansım daha ziyade ıssız geceden

Okumam yok ben anlamam heceden

Beş yüz kalem aldım bizim hocadan

Dertlerimi yaza yaza bitirdim

xxxxxxxx

Böyle imiş böyle bendeki kader

Bahtım vücudumu etti derbeder

Yirmi yıl yedibin gün eder

Diyar diyar geze geze bitirdim

xxxxxxxxxx

Bağa bülbül konmuş niçin ötmüyor

Bu ızdırap çekmeyinen bitmiyor

Ahım yeter ama gücüm yetmiyor

Buna ömrüm üze üze bitirdim

 

ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)’IN KALEMİNDEN (01.06.2018)

ALİM

Aliminde benzi sarı

Darılır ebesi garı

Vur kafayı dinle yeri

Kim tutar yollarını

xxxxxxxxx

Tenekeyi başına almış

Üvez yemiş kollarını

Sürüm sürüm sürünüyor

Kimse bilmez hallarını

xxxxxxxx

Sabahleyin erken kalkar

Kötü,kötü yola bakar

Ağzında somurcaklı şeker

Yalıyor gider ballarını

 

ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

 

 

 

 

ALİ ACAR(OZAN ALİ)’IN KALEMİNDEN (04.06.2018)

 

İMKANIMI VAR

Ağlıyor gözlerim gülemem galan

Sonu ne olacak bilemem kalan

Sensiz buralarda duramam kalan

Senden ayrılmamım imkanımı var

xxxxxxx

Olanca gamyükü sırtıma vurdun

Bende ismini şarkıma koydum

İnkar edememki sebdikçe sevdim

Seni unutmamın imkanımı var

xxxxxxxx

Aşkına mağlup oldum yenildim

Niye küstün canım Ali’ye darıldın

Yaşlandım kalana bende yoruldum

Seni unutmanın imkanımı var

xxxxxxxx

Gözlerim ağlıyor yaş ile doldu

Hayrola güzelim yine neoldu

Bütün ayrılanlar hep geri döndü

Seni unutmanın imkanımı var

xxxxxxxxx

Senin için gözlerimi kör ettim

Söyle be güzelim ben sana nettim

Sen Tanrımısın beni beni kul ettin

Seni unutmanın imkanımı var

xxxxxxxxxx

Aşkımıza yıllar oldu unuttun

Ninni çalıp yavruların uyuttun

Sende benim gibi torun büyüttün

Seni unutmanın imkanımı var

xxxxxxxx

Hayal meyal cemalini biliyom

Bekle ey güzelim bende geliyom

Seni bilmem ama ben çok seviyom

Seni unutmanın imkanımı var

xxxxxxxxx

Ozan Alim böyle çekilmez çile

Ayrılık başladı git güle güle

İmkansız aşkı da çek bile bile

Seni unutmanın imkanımı var

 

 

ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA(05.06.2018)

 

Sene 1993 bir mübarek kurban bayramı o zamanlar maddi durumumuz pek iyi değil o sene kurban kesemedik.Komşulardan gelen paylar ile iyi kötü bir şeyler yaptık yedik. Aradan 3 gün geçti benim iyi kötü pejo motorum var akşam motorunan çarşıdan geldim.Hanım ben daha motordan inmeden dediki Kardaşım Kenana ben telefon ettim oraya gidek dedi.Bende biliyorum Kenan koyun kesti dedimki koyun eti yumuşak olur gidek dedim yalnız akşam oldu evinide bulamak diye hanıma dedim hanımda nasıl olsa buluruk herif dedi.Neyse uzatmayalım karar verdik gittik evi sora sora bulduk.Kenan yani benim kayın bizi yolda karşıladı tokalaştık.Mangalı zaten yakmış birazda karanlıktı şişleri ocağa atmış bişiyor benimde gözümde görmüyor.Bana dediki enişte biz burada yiyek dedi çocuklara sonra bişirirler dedi.Tamam dedim yalnız etlerden bir cikilti gelmeye başladı.Dedimki Allah Allah bu ne serçe gibi ötüyor.Birtane ağzıma aldım et değil neymiş biliyormusunuz Beyaz ciğer sesimi çıkaramadım gizli gizli attım.Hanımda farkına varmış.Biz çok durmadık eve geldik.Hanıma dedimki yazıklar olsun Bu senin gardaşına dedim işte Kenana şöyle dedim.

 

 

KENAN’IN ŞİİRİ

 

Yörü herif kalkda gidek

Ben Kenana haber ettim

Koyun eti yumşak olur

Bende onun için gittim

xxxxxxxxx

Bir hevesle düştük yola

Evi bulduk sora sora

Beyaz ciğer soyka kala

Bende çiğnemeden yuttum

xxxxxxxx

Gel enişte dayan dedi

Aç gözünü uyan dedi

Kaç şiş yedin sayam dedi

Kele gizli gizli attım

xxxxxxxxx

Fadımaya getir dedi

Bişenleri götür dedi

Hiç kalmasın bitir dedi

Ben bunlara hibe ettim

xxxxxxxxxx

Kele böyle olmaz şaka

Avrat herifinden eke

Arkamıza baka baka

Evin yolunu tuttum

xxxxxxxxxxxx

Eve geldim ağzım aştım

İlk yumrukta öne geçtim

Karete yaptım uçtum

Avrat dedi ben nettim

xxxxxxxxx

Kalan seni eleştiririm

Dilden dile dolaştırırım

Eynallı senin oymağın

Alo çeker ulaştırırm

 

 

ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

 

Bir  arzuhalcıya dertlerimi yazdırıyom…Dinleyin bakalım….

 

ARZUHALCI

 

Arzuhalcı başa nerden başlayım

Bende denmeyecek haller var

Ömrün yetermi sabrın varmı birer birer sayayım

Gör şu dünyada nasıl dertli kullar var

xxxxxxxxx

Bu aşk bende onaltıda başladı

Yuva kurdu dert, içimde kışladı

Hasretimle iliğime işledi

Birde bana sitem eden diller var

xxxxxxxxx

Murtazin Efendi kulun olayın

Dinle beni hasretimle yanayım

Istamma pulu nerden bulayım

Yetişmezmi göz yaşımda pullar var…

 

 

         ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

 

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA

İstanbulda çocuklarım kalmakta bende birgün dedimki gideyim çocukları göreyim dedim.velasıl gittim.İstanbulda benim 5 tane çocuğum var hepsinin evi var bende ayrı ayrı 3-5 gün kalırım dedim.Velhasıl aynı kararla kalmaya başladım.İçlerinden birinin evinde 2 gün kaldım üçüncü günde bizim kıza baban evimden gitsin demiş ben bunu duyar duymaz İstanbulu terk ettim ve işte o enişteye şöyle bir şey söyledim.

 

İstanbula gidek dedim

Torunları görem dedim

Bir vefasızın evinden

Kovulduk kovulduk

xxxxxxxx

Çok gitti zoruma

Başladım yoruma

Bir bardak suyunda

Boğulduk  boğulduk

xxxxxxxx

Çok gücendim kızım sana

Daha Baba deme bana

Bir isim koyak buna

Sövüldük sövüldük

xxxxxxxx

Ozan Alim beste yazar

Diyar gurbeti gezer

SAKARCALIK  size kızar

Duyulduk duyulduk

 

   ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

xxxxxxx

 

HAYRET

Karıncada filin gücünü gördüm

Ondaki sabıra kuvvete hayret

Kainata baktım çok fikir sürdüm

Yapan mimar oki kuvvete hayret

xxxxxxxxxx

Dilerse alemi gökten mafeder

Kirlenmiş ruhları yıkar safeder

Tövbekar suçluya acır afeder

İnsana verdiği kıymete hayret

xxxxxxx

Feza boşluğunda bunca cisimler

Resmi bir, türlü türlü isimler

Değişik hareket başka isimler

Tek emre uyarlar hürmete hayret

xxxxxxxx

Ozan Alim böyle tatlıdır hoştur

Şimdi cümle alem aşktan sarhoştur

Herkes biliyorki fanidir boştur

Dünyaya yapılan rağbete hayret

 

 

                 ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

  

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA

 

İlk  okulda hayat merdivenlerini basamak basamak çıkarken H. Dikeç isminde bir sınıf öğretmenim beni  çok fena dövdü.Bende o zamanlar bu H. Dikece şöyle bir şeyler yazdım.

 

DİKEÇ

Eni, binmek için vurulur(koşulur) ata

Kış günü seni sıtmalar duta

Sırtaşık gelirken benziyon ite

Giden yolculara ürmenmi Dikeç

xxxxxxx

Yenimidir,İpekmidir yeleyin

Sana gülmemiş neden bilmem feleğin

Eşek kulağına benzer kulağın

Maraştan üzüm çekmenmi Dikeç

xxxxxxxxx

Ekmek için yapmazlarmı tablayı

Buydaya katımda sattım paklayı

Oğluyun çucuklarıda cebin yoklayı

Parasız pulsuz kalasın Dikeç

xxxxxxxxx

Mevlam kuvvet vermiş kara camıza

Gavur desem yakışmıyormu size

Öteden gelirken benzen domuza

Ekinler böcek oldu yemenmi Dikeç

                                                             

                

                 ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA

 

Babamı ,kardeşimi ve anamı kaybettim.Hüzünlendim duygularımı şöyle dile getirdim.

 

Bir  oltaya takılmış balık gibiyim

Öyle doluyumki tuluk gibiyim

Tadım tuzum kalmadı ölük gibiyim

Halimi sorarsanız derbederim ben

xxxxxxx

Kardaşımın ardından anamda gitti

Zaten çok önceden babamda gitti

Ocağımız söndü dumanda bitti

Halimi sorarsanız derbederin ben

xxxxxxxx

Yüreğim yanıyor,çiğer kanıyor

Hayat devam ediyor, dünya dönüyor

Kimin yanına varsam beni kınıyor

Halimi sorarsanız derbederim ben

xxxxxxxx

Vay  benim kardaşım, vay benim anam

Devir bozuldu kalmadı zaman

Atın beni ataşa yanamki yanam

Halimi sorarsanız derbederim ben

xxxxxxxx

Ozan Alim dostun az düşmanın çok

Gönlün zengin ama paran yok

Heygidi o eski günler akıllanak

Halimi sorarsanız derbederim ben

 

 

                                       ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

                              

 

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA

 

Rahmetlik gardaşıma (Merhum İbrahim ACAR) söylediğim ağıt

 

Oy gardaşım can gardaşım

Damarımda kan gardaşım

Torunların seni arar

Bayramlarda gel gardaşım

Baba ocağı gitti

xxxxxxxxx

Ecel geldi ömür bitti

Adanayı mesken duttu

Görüşmemiz zor gardaşım

xxxxxxxxxx

Gitti baba ocağı

Madur idi bacağı

Kele soyka galsın

Kozan ilinin bucağı

xxxxxxxxx

Kele bacı neydi derdi

Viran olmuş evi yurdu

Anamızda babam derdi

Rüyasına gir gardaşım

xxxxxxxxx

Evde yatar arabası

Andırındandır obası

Habar edin yer göstersin

Kele rahmetlik babası

xxxxxxxx

Rüzgar eser duman tüter

Var beterden beter

Öksüz galmış kele yeter

Rüyasına gir gardaşım

xxxxxxxxxxx

Gelmiş ölüm sancısı

Tez duyulur acısı

Ağıt yaksın ağlasın

Kele Anşa bacısı

xxxxxxxxx

Kele dezzem kele halam

Hergün gidermiş yola

Portakal soyka gala

Koca çınarımız gittimi ola

xxxxxxxxxx

Mevlam cennetine alsın

Ruhunada rahmet olsun

Satman teberik galsın

At ile arabası

xxxxxxxxx

Ozan Alim doğru söyler

Kınamayın bizi beyler

Herkes ölüsüne ağlar

Benim gardaşım gitti.

 

                          ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

NAZ YAPTIM

 

 

Gam salmışım yokluğundan

Hiç şüpem yok varlığından

Rahmetiyin bolluğundan

Bana bir şey göndermedin

xxxxxxxxxx

Cümle alemin rabbisin

Hak sensin haklısın

Her sıfatta saklısın

Cahillere görünmedin

xxxxxxxxxxx

Hikmetinden suval olmaz

Ölen ölür geri gelmez

Sırlarını kimse bilmez

Ben cahilim durulmadım

xxxxxxxxx

Ozan Alim sen onun kulusun

Günün gelir işte sen ölüsün

Ne verdinse verdiğini alırsın

Naz yaptım kırılmadım.

 

                     ALİ  ACAR (OZAN Ali)

 

 

 

ALİ ACAR (OZAN ALİ) ANLATIMIYLA

İstiklal marşı yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy ‘un anısına tertiplenen şiir yarışmasında benimde katıldığım şu şiirimle bu şiir dünyasında bende varım dedim.Taktir siz okuyucularımın.

 

Çanakkale kan akıyordu

Anadolu barut kokuyordu

İstiklal yakın şafak söküyordu

Ulu önder  ‘Ya  istiklal Ya ölüm ‘okuyordu

xxxxxxxxx

İstiklal yazıldı bayrak dikildi

Akdenizde onlar suya döküldü

O ne kudretki yarap

Korkma sönmez şafaklarda okundu

xxxxxxxxx

Çünkü layıktı millet bu marşa

Kimler gitmediki bu savaşa

Ey gidi yüce şair

Başın varmıştır arşa

 

xxxxxxxx

Anadoluyu adım adım dolaştın

Balkanlardan  Ta.. Mısıra ulaştın

Öyle bir inancın vardıki

Sen kaleminle savaştın

xxxxxxxx

Bu milletin kaderine baht oldun

Yuva kurdun gönüllere taht kurdun

Öyle güzel bir tesadüfki

Tam atmış üç yaşında öldün

xxxxxxxxxx

Ozan Alim şiir yazar

O ne güzeldirki yarap güzellerdende güzel

Varmak istiyorsan eğer

İşte Edirnekapıda o mezar

 

 

                                         ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

Galatasarayın UEFA  Kupasını aldığı zaman biliyorsunuz ismini dünyaya duyurmuştu işte o zaman Galatasaraya şöyle bir destan yazdım….

 

 

  ASLANLARIM

 

Avrupanın sembolisin

Helal olsun Aslanlarım

Terim hoca küsmüş gitmiş

Sağlık olsun Aslanlarım

xxxxxxxxxx

Aslanlarım  Aslanlarım

Bir kırmızı, birde sarım

Sizin ile bahtiyarım

Aslanlarım  Aslanlarım

 

xxxxxxx

 

Davalası ,Hasan Şaşı

Alda sırtında taşı

Gözümden sevinç yaşı

Sele döndü Aslanlarım

 

xxxxxxxxx

Hakanımız ,şükürümüz

Zenginimiz fakirimiz

Gümüşümüz bakırımız

Altın olsun Aslanlarım

xxxxxxxxxxx

Terim hoca onayladı

Avrupa selamladı

Dünyaya çıktı adı

Tarih yazın Aslanlarım

xxxxxxxxxx

Kime niyet kime kısmet

Bu kupaya olduk hasret

Bu sefer tam isabet

Nişan alın Aslanlarım

xxxxxxxxx

Galatayı tarih yazar

Güç oyunu bozar

Etmesinler size nazar

Boncuk takın Aslanlarım

xxxxxxxx

Gönlümden bir kuş uçtu

O da vardı size düştü

Yaş atmışı geçti

Geç kaldım  Aslanlarım

xxxxxxx

Dere,dere yol olsun

Yollarınız gül olsun

Attığınız gol olsun

Şov yapın aslanlarım

xxxxxxxxx

Bu takıma iyi bakın

Onu hor görmeyin sakın..!

Doksandan bir şut atın

File yarın Aslanlarım

xxxxxxxx

Helal olsun Galataya

Bak..şahlandı kerataya

Kopenak’ta bu haftaya

Kupa alın aslanlarım

xxxxxxxxxx

OZAN ALİM destan yazar

Bu sevda çok uzar

Bazen eser ,bazen tozar

Boran olun ASLANLARIM

  

 

            ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

BEŞBUCAKTA   BAYRAM

 

Beşbucakta bayram ettik

Gatığı ayran ettik

Beyaz ciğeri kurban ettik

Ye babam ha babam

xxxxxxxxx

Kele bunlara nolmuş

Aziz misafirler gelmiş

Boklu karın paça olmuş

Sok gaşığı iç babam ha babam

xxxxxxxxx

Ne arayan ne soran

Garşıladı Ahraz Duran

Kebap yapmış buram buram

Dut ucundan çek babam, hababam  debabam

xxxxxxxxxx

Kime niyet kime kısmet

Kebaba  olduk hasret

Beşbucakta Ahraz İsmet

Dut ucundan çek babam ha babam

xxxxxxxx

Bunlarda yok akıl

Halil ağa zaten fakir

İçlerinde Ali Efil

Gerçek adam bu babam, ha babam ,de babam

xxxxxxxxxx

Töbe olsun daha gitmem

Söylemessen ben bilmem

Bağlasalar  galan durmam

Sabah oldu gaç babam

xxxxxxxxx

Aşık Alim gene yazdın

Beşbucağa çıktın gezdin

Kime küstün kime gızdın

Söyle.. sende duyulan

                             

            ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMEN ŞİİRİ (Ozan Ali’nin anlatımıyla)

 

Öğretmenim bugün sizin  gününüz müjdeler olsun…Sevinmek ,öğünmek sizin hakkınız….

Nice mutlu yıllara…Bu mutlu günler hep sizin olsun….

xxxxxxxxx

Sizinle yükselir,sizinle büyür

Herkese nasip olmaz böyle bir gurur

Bugün öğretmenler günü dünyaya duyur

Gönülden gönüle yol sizin olsun

xxxxxxxxxxx

Sizinle yükselir bu mülk,bu temel

Sizinle büyür herkeste emel

Baş öğretmen Mustafa Kemal

Armağan eylemiş  al sizin olsun

xxxxxxxxxxx

Yaşasın bizdeki varolan duygu

Etmesin Atam, en ufak kaygı

Bizdeki şükran bizdeki saygı

Bütün ÖĞRETMENLERE ARMAĞAN OLSUN…..

     

                                       ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Değerli dostlar Merhum Ozan Ali ACAR  ağabeyimizin şiir defterini incelerken ilginç bir durumla karşılaştım.Merhum ozanımız şiir defterindeki şiirlerini kendi el yazısıyla ve yöremiz lehçesiyle kaleme almış.Ozanımızın yazmış olduğu son şiirini merak ettim. Ozanımız duygularını dile getirdiği  son şiirinin dörtlüklerini  ‘Elveda demenin zamanı  yakın’ mısralarıyla bitirmiş. Merhum ağabeyimize ve değerli eşine Allahtan rahmet diliyoruz.

 

            

 

‘ ELVEDA DEMENİN ZAMANI YAKIN ‘

 

Yaş atmışı geçti demde kalmadı

Barış Manço gitti Cem’de kalmadı

Yaralarım azdı kanda kalmadı

Elveda demenin zamanı yakın

xxxxxxxxx

Saçlar beyazladı kara kalmadı

Yazısı silinmiş tura kalmadı

Yaşanacak günde kalmadı

Elveda demenin zamanı yakın

 

                            ALİ  ACAR (OZAN ALİ)

 

 

 

Değerli dostlar …Merhum Ozan Ali ağabeyimizin şiirlerini okurken bazen güldük bazen hüzünlendik,bazende köyümüzde her eve misafir olduk, büyüklerimizi andık.Bizlere bu duyguları yaşatan ve aramızdan ayrılan değerli büyüğümüze ve eşine Allahtan rahmet diliyoruz. Ayrıca bizlere bu şiirlerin ulaştırılmasına vesile olan değerli çocuklarına ve aile yakınlarına teşekkür ediyoruz…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 Ocak 2011 – 22:42

Bebek ağa Bebek ağa
Arkamızı verdik dağa
İreşide (Reşit) gedicidim
Yol vermiyor karlı dağ

 

Pınarın başına vardım
İğimi elime aldım
Şöyle döndüm baktımıdı
Tüfeğin burnunu gördüm

 

Cığcık kilim dokur elim
Acep neya varır halım
Babam oğlu kanlı zalim
Kör yola oldurdun beni

 

Hele bakın el oğluna
İki elin sokmuş koynuna
Bu dünyada bir şey demem
Ahirette dolan boynuma

Kaynak kişi
Tayyibe ÖZCAN -2017


10 Ocak 2011 – 22:41

Bu ağıt evlenmeden önce nişanlısıyla görüşme gerekçesi ve dedikodu nedeniyle kız kardeşini öldüren gencin bu dedikoduların yalan olduğunun anlaşılması ,ve olaydan büyük pişmanlık duyması üzerine yöre halkı tarafından söylenmiştir..

Varmam pınarın başına
Gülyağı çalmam kaşıma
Irahatta durur iken
Bak şu gardaşın işine

Yüce dağın karı erisin
Çayır çimenler yürüsün
Ben gardaşa bişet(bir şey) demem
Ağzımda dilim çürüsün

Geri durun ben varıyım
Açın yüzünü görüyüm
On beliği birden düşmüş
Bacım gadanı alıyim

Eli civil civil işli
İnce iğnesi heril başlı
Şimdi benim babam gelir
Eli cıngır cıngır kuşlu

     Kaynak kişi
         Tayyibe ÖZCAN -2017


10 Ocak 2011 – 22:40

Eskidi herşey zaman…. eskidi
Nazar değdi muhabbete dil eskidi
Çok sevmek suç oldu gönül eskidi
Saat bitti dakka durdu gün eskidi
Yar gönül koydu…. ben eskidim

Herşeyi vermemistim daha verdigim eski dil
Kelimeler yoruldu cümle çöktü nüans eskidi
Boğulurken hayatta aldığım son nefes eskidi
Sözde ben  garib bir şairim ilham eskidi
Tek hayalim sensin kurduğum umudum eskimesin
 

                                                                             Cengiz SAMEN
                                                                             10.04.2017