Muhtarlarımız

10 Ocak 2011 – 21:56

MUHTARLARIMIZ 

1- ALİ VELİ KAHYA

2- MUSA KAHYA

3- BAYRAM OĞLU BASTIK MEHMET (HÜRÜ KAHYA)

4- HALİL KÜÇÜKCAN  (EMİŞ HALİL)    

5- İSMAİL ÖZCAN (KÜRT  OĞLU) 1931-1933

6- ALİ KÜÇÜKSOY (HACI HASAN)

7-  HALİL CANYURDU  (KİDAN HALİL) 

8- HASAN FAKI DUR

9- ÖMER ŞAN

10- CEMAL SAĞMEN 1960 – 1964

11- İSMAİL ÖZCANLI (KAYTANCI) 1964 – 1984

12- HACI  DURAN  KÜÇÜKCAN 1984-1988

13- OSMAN  DİLME    1989- 2014

14.ABDURRAHMAN BİRYOL 2014-

 

                                    

                   İSMAİL ÖZCAN’ A   AİT  MUHTARLIK MAZBATASI

                                            (1931-1933 YILLARINI  KAPSAMAKTADIR)

 

           

                                      Muhtar

Avrat oğullarından Mehmet oğlu İsmail

Aza –  Sarı kız oğullarından Osman oğlu Hasan

Aza – Avrat oğullarından İsmail oğlu Abdurrahman

Aza – Küçük oğullarından Mehmet oğlu Hacı Mehmet

Aza – Göde Veli oğullarından Ahmet Çavuş oğlu Ömer

Yedek – Baddal  oğlu Koca

“           -İbrahim oğlu Ali ağa

“          – Mehmet oğlu  Halil

“          – Ahmet oğlu   İsmail

Vayvaylı köyü muhtar ve heyeti  ihtiyariyesine

Hal bu teveccühle köyümüze heyeti ihtiyariye muhatap olduğunuz umum köylüye müsavi bir şekilde babalık kardeşlik ve evlatlık etmenizi  herkesin hukukunu aramanızı köy hududunüz dahilinde hiçbir fenalığa ve hırsızlığa meydan verdirmeyerek hükümetin ve milletin kamunun emirlerini  yerine getirmenizi köy kanunu ahkamına harfiyen riayetkar olmanızı ve güzel köyünüzün imarına köprülerin ve yolların inşasına sarfı mesai ile köyünüzü ağaçlar ve bahçelerle süslemenizi bekliyorum 931-933 senesi nihayetine kadar vazifedar olduğunuzu müleyyin buyurultu ita kılındı.    9-2-31

Kadirli  Kaymakamı

T. haluk(imza)