UÇUK YAYLASI

10 Ocak 2011 – 22:50

Köy sakinlerimizin yıllar önce topluca konakladığı Uçuk yaylası Çığşar köyü sınırlarında olup Kadirli ilçesine uzaklığı yaklaşık 90 km.civarındadır.Bu yayla  büyüklerimiz tarafından 60-70 yıl önce bölge vatandaşlarından satın alınıp yaylak haline getirilmiş. o yıllarda yaklaşık 1000 dönüm olarak alınan yayla kadastro çalışmaları esnasında gerekli özen gösterilmediğinden 50 dönüm olarak tescil edilmiş daha sonraki yıllarda uzaklığı nedeniyle ilgi gösterilmemiştir.Uçuk yaylası yaklaşık 1600m.yükseklikte olup tertemiz havası,eşşsiz manzarası ve buz gibi sularıyla yaşamaya değer bir alandır.Yaylanın hemen doğusunda 2000 rakımlı Karagedik dağı bulunmaktadır.Yaylaya birçok yoldan ulaşmak mümkündür.Kadirli Andırın,Çokak,Çığşar,Savrungözü istikametinin yanı sıra,Kadirli,Mehmetli,Bağdaş, Savrungözü istikametinden de gidilebilmektedir.Uçuk yaylası Savrungözü yaylasının yaklaşık 1 km.doğusunda yer almaktadır.Geçmiş yıllarda meydana gelen heyelan nedeniyle taş ve kayalar yaylanın bulunduğu yere kadar gelmiş bu yüzden halk arasında yaylanın ismi  uçuk diye adlandırılmıştır.Bölgenin en güzel kirazı burada yetişmektedir.Yaylanın rakımı nedeniyle en son kiraz buradan toplanmaktadır.


ÇOKAK YAYLASI

10 Ocak 2011 – 22:49

Kadirli ilçemiz hem deniz sahillerine hem de yaylalara yakınlığıyla bilinen bir ilçemizdir.İlçe sakinlerimizin ve köylülerimizin  tercih ettiği yaylalardan biride Çokak yaylasıdır.Çokak yaylası Kadirli’nin kuzey doğusunda Kahramanmaraş – Andırın ilçesi sınırları içerisinde ve Torosların eteğinde yer alan  bir yaylamızdır. Yaylanın batısında Has ve Akça Dağı, kuzey doğusunda Harmankaya, güneyinde ise Dırıl dağları bulunmaktadır.Dağlar genellikle ardıç, pıtık çam, kamalak, meşe yükseklerde ise mezda ağaçları ile kaplıdır. Yayla Kadirl’iye yaklaşık 70km, Andırın’a ise 19km dir. Çokak köyü hernekadar   Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde olsada ilçemize hem mesafe olarak hemde kültür olarak daha yakındır.Ayrıca  yayla mevsimi  nüfusun  büyük çoğunluğunu Kadirli’den gelenler oluşturmaktadır.Yaylamız yaklaşık 1350metre rakımlı olmasına karşın bölge insanı alçak gönüllüdür.Çokak yaylasına kış aylarında çok kar yağmasından dolayı köyün tamamı kara bürünmekte yoğu kar yağışı nedeniyle (çok-beyaz, çok-ak,çokak)Yaylamızın adınında buradan ‘Çok-ak’ aldığı söylenir.Bölge halkının geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılıktır.Tarım   alanlarında ise bahçecilik daha ön plandadır. Özellikle kiraz bahçeleri yaylamızın sembollerindendir.Bölgede;kiraz,elma,ceviz,erik,armut,çilek,ayva,şeftali,ahududu hemen hemen her bahçede olan meyvelerdendir.Tarla bitkisi olarak;buğday,çavdar,arpa, yonca,mısır ürünleri göze çarpmaktadır.Bölgenin tamamının orman ve bahçelerle kaplı olması nedeniyle  hem küçükbaş hem de  büyük baş hayvancılık sınırlı olarak yapılmaktadır.Hayvanlar doğal ortamda yetiştiklerinden hayvansal ürünler en tabii haliyle üretilmektedir.Yaylada market ,kasap,kahvehane gibi çeşitli kolaylık tesisleri yer almakta ve yayla sezonu boyunca ve sonrasında hizmet vermektedir.Çokak yaylası Çığşar ve Savrun vadisine ulaşım yolları  olması nedeniyle birçok güzergaha gidiş imkanı vermektedir.Özellikle yayla mevsimi boyunca bu güzergah  yoğun  bir şekilde kullanılmaktadır.(H.Efendi KÜÇÜKSOY)    Kaynak : fotoğraflar  www.cokakkoyu.com dan


MAZGAÇ YAYLASI

10 Ocak 2011 – 22:48

Mazgaç yaylası Kadirli’nin kuzey doğusunda Toros dağlarında yeralmakta ve Kadirli ilçesine 85km.mesafededir.Yayla Mazgaç dağının eteklerinde kurulmuş olup Andırın ilçesi mülki sınırları içerisindedir. Andırın ilçesine yaklaşık 40km.uzaklıktadır.Yaylaya ulaşan çeşitl güzergahları takip eden birçok yol bulunmaktadır. Kadirli, Sumbas,Bağdaş, Savrun vadisini takiben Savrungözü yaylasını istikametinden gidilebilen güzergah dışında,Tahta, Rifatiye, Çokak, Çığşar  veya Andırın,Çokak,Çığşar istikametinden de gidilebilmektedir.Mazgaç yaylası yaklaşık 1650m.yükseklikte yer almakta tertemiz havası,mis gibi çam kokusu ve buz gibi sularıyla Çukurova insanının uğrak yeridir.Bölgede önemli bir yere sahip olan Mazgaç dağı; hayvan ve bitki çeşitliliği  bakımından çok zengin olup bölgede önemli bir dağ bloğunu oluşturmaktadır.Hava ve iklim şartlarının başta kiraz,vişne,elma gibi meyvelerin ziraatına uygun olması nedeniyle  son yıllarda kiraz yetiştiriciliği artmış, yaylacılar kiraz üretimine yönelmişlerdir.Arazinin yüksekliği nedeniyle mevsimin son kirazı bu bölgede yetiştirilmektedir.Özellikle baharın gelmesiyle birlikte insanlarımız yaylaya çıkmakta ,kiraz bahçelerinin bakımının yanısıra çeşitli sebze ve meyve ekimi yapmaktadırlar.Yaklaşık 40-50 yıl önce büyüklerimiz hayvan sürüleriyle birlikte konup göçerek 4-5 günde bu yaylalara ulaşmaktaydılar. Mazgaç yaylası Çukurova insanının üzüntüsüne, sevincine ortak olmuştur yıllar yılı. Bu yüzden büyüklerimizin hafızalarında acı, tatlı bir hatıra olarak yer almıştır.Sohbetlerde Mazgaç yaylasından sıkça sözedilir. Benzetmeler,şakalarda bile Mazgaç  ismi telaffuz edilir.Özellikle yöremizde bir şeyin azametini,büyüklüğünü abartarak anlatmak için ‘Mazgaç Ayısı gibi’ deyimi kullanılmaktadır.Ayrıca Mazgaç yaylası çeşitli şiirlere,hikayelere konu olmuş yıllar yılı Mazgaç ismi unutulmamıştır.

Elim aşiretim gatar gatar
Sandım ki Mazgaç’a göçer
Vardıgıdı Ganiyeli’de
İki gişi mezer deşer

************

Sendemi geldin dayısı
Kızımda başı kayıtlı
Mazgaç yaylanın iyisi
Oraya gitmiş Döndü kızım

************

Tekir yaylasından kokun gelir.
Güneş misin? Mazgaç dağının karı erir
Her gören sana gönül verir.
Söyle güzel MARAŞ”ın neresindesin?

************

Derede akan buzlu suyumsun
Mazgaç yaylasında açan gülümsün
Başımda esen seher yelimsin
Söyle güzel Göksun’ un neresindesin?

************

Yumurta  mıklası püren’in balı
Hayalimde tüter şu Mazgaç beli
Haziranda açar Çığşar’ın gülü
Cıvıl cıvıl göçenlerin nicoldu

************

Derin şarlakların dibinden
Seyhan’a ulanan ırmakların birinden
Yağmur ne taraftan gelirse gelsin
Mazgaç`ın başlarında gezerim

************

Şu Mazgaçta var yurdumuz
Konardık sıra dördümüz
Kalk hizmet eyle kızım
Geriden gelir ordumuz
 


BAĞDAŞ YAYLASI

10 Ocak 2011 – 22:47

Yaz ayları gelipte sarı sıcaklar çökmeye başladığında Çukurovaya, yaylalar imdadına yetişir köylümüzün,kentlimizin.Toros dağları büyük bir hasretle bekler yaz mevsiminin gelmesini.Binlerce yıldır misafir etmiştir çukurova insanını.Soğuk suları,çam kokulu havasıyla içini ferahlatmıştır yaylacıların.Bağdaş yaylasıda yüzlerce yayladan biridir yüce Torosların yüreğinde.Yayla Kadirli’nin kuzeyinde1450 metre yükseklikte yer almakta olup Kadirli-Sumbas-Mehmetli-Çiçeklidere-Esenli yolunu takiben gidilmektedir. Kadirliye 57 km.dir.Yol asfalt olup birçok köyün içerisinden devam ederek  Bağdaş yaylasına ulaşmaktadır.Bu  yolda  gündüz yolculukta tadına doyumsuz bir manzara ve  güzelliklerle seyahat edebilirsiniz.Yol dağların arasından vadilerden geçmekte, yol kenarında çeşmeler buz gibi sularıyla size eşlik etmektedir.Ayrıca Mehmetli köyü yakınlarında bulunan Cem(çem) Kalesi binlerce yıldır bu yolda nöbet tutmakta, hala sapasağlam ayaktadır. Bağdaş Yaylası, iki tepe arasında kurulmuştur. Yaylanın çevresi çam, ardıç, köknar ve sedir ormanları ile kaplıdır. Elektrik, kır kahveleri ve bakkalların bulunduğu yaylada, yörenin yayla mimarisine uygun ahşap ve taş malzemeden yapılmış yayla evleri bulunmaktadır.Bağdaş yolu Çukurovayı kuzeye bağlayan önemli yollardan biridir.Yol Bağdaş yaylasını takiben Savrun vadisi,Elmacık yaylası,Ali Paşa yaylası,Savrungözü,Çığşar,Çokak ve Geben beldesini takiben Göksun ilçesini müteakip İç Anadoluya kadar  uzanmaktadır.Mehmetli yolu üzerinde bulunan Cem kalesi Çukurovayı kuzeyden gelebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla yapılmış  o dönemde başta Anavarza olmak üzere tüm Çukurovayı saldırılardan  korumak için varlığını sürdürmüştür.


HALBUR YAYLASI

10 Ocak 2011 – 22:46

Halbur yaylası Andırın ilçesine yaklaşık 20km. mesafede olup 1500m. yükseltide bulunmaktadır.Yayla Andırın ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.Halbur İç Anadoludan gelip Göksun,Andırın,Karatepe ve Kastabalayı takip ederek daha güneye giden tarihi kervan yolu üzerinde yer almaktadır.Halbur yaylası Andırın Geben yolu üzerinde yer aldığından  her türlü aracın ulaşımına müsaittir.Yayla yolu üzerinde çeşitli kaleler ve yeşilin her tonunun yer aldığı ormanlar bulunmaktadır.Halbur çukurova insanının yazları serinlemek üzere geldiği, adına türkülerin,ağıtların söylendiği, dağlarında çeşit çeşit çiçeklerin açtığı bir mekandır. Halbur yaylası yazın gelmesiyle birlikte yaylacılar tarafından dolup taşar. Yayla iki yanı orman ve meyve ağaçlarıyla kaplı geniş bir vadi içerisinde yer almaktadır.Sezonun son kirazı bu bölgede yetişmektedir.Ayrıca fasulye,domates vb. sebzeler en doğal haliyle üretilmektedir.Halbur rakımın yüksek oluşu ve  vadi içerisinde bulunması nedeniyle vadi boyunca hava ceryanına sahiptir.Ayrıca havanın temiz ve rutubetten uzak olması tercih sebebidir.Çukurova insanı yaz sıcaklarından korunmak için buz gibi pınarların başına konar. Ağustos geçip eylül ayı geldiğinde halbur yaylası yavaş yavaş boşalmaya başlar.Kış aylarında yoğun kar yağışı olmaktadır.Bu yüzden yaylada sadece yayla bekçileri kalmaktadır.Halbur yaylası, kışında  kar nedeniyle yolda mahsur  kalanlara  ev sahipliği yapmaktadır.